Din självständighet är vårt mål

 Vårt mål är alltid att stödja våra patienter till att i så stor utsträckning som möjligt bestämma själva om sitt liv. Att du som patient bestämmer själv över dina mål, vad du vill göra i livet och att inte känna dig begränsad. Det har i forskning visats att de personer som känner att de har makt över sina liv, de är också de som mår bäst. Visst, vi kan inte få vad vi vill när vi vill, men vi kan sätta realistiska mål framåt och jobba för att nå dem. Vissa psykiska åkommor kan man bli helt fri ifrån, medan vissa finns kvar resten av livet. Dock är målet samma. Att du ska kunna leva det liv du vill, och vara beroende av så lite stöd som möjligt.